Skip to content

Home Актуелно Конкурс за пријем деце у Установу
Конкурс за пријем деце у Установу ПДФ Штампа Eл. пошта

На основу члана 3. Правилника  о критеријумима за пријем деце на целодневни боравак у Установу за децу предшколског узраста Дечији вртић ,,Лептирић''  Лајковац,  Управни одбор Установе за децу предшколског узраста Дечији вртић  ,,Лептирић''  Лајковац,  на својој  IX  седници одржаној  10. јуна 2009. године ,  расписује

К О Н К У Р С
ЗА  ПРИЈЕМ  ДЕЦЕ  У  УСТАНОВУ


На основу члана 2. Правилника  о критеријумима за пријем деце на целодневни боравак у Установу за децу предшколског узраста Дечији вртић ,,Лептирић''  Лајковац у установу се примају деца на целодневни боравак  од 1 до 7  година старости.

Број слободних места по јасленим групама :

 • I    група - деца од 12 до 18 месеци - 15;
 • II   група - деца од 18 до 24 месеца - 1;
 • III  група - деца од 24 до 36 месеци - 5.

Број слободних места по васпитним  групама :

 • млађа васпитна група 2006. годиште - 6;
 • млађа мешовита група 2005. и јануар, фебруар 2006. годиште - 5;
 • средња група 2005. годиште - 1;
 • средња старија група 2004. годиште - 1;
 • старија мешовита група 2003. и 2004. годиште - 2.
Поступак пријема и доношења  одлуке о пријему деце у вртић врши комисија за пријем деце  на основу следећих критеријума :
 • Деца чија су оба родитеља запослена или један родитељ ради, а други није у могућности да се брине о деци (налази се на одслужењу војног рока, тежак је болесник, редован студент, на извршавању затворске казне и сл. - 70 бодова;
 • Деца запослених самохраних родитеља  - 90 бодова;
 • Деца  тешко оболелих  родитеља - 100 бодова;
 • Деца чији један родитељ ради, а други не ради - 30 бодова;
 • Уколико се захтев за пријем односи на треће и свако наредно дете у породици, утврђеном броју бодова додаје се додатних - 10 бодова;
 • Уколико родитељ конкурише за више од једног детета, свако наредно дете има  - 10 бодова.
По расписаном конкурсу за пријем деце у Установу који траје најмање 30 дана, родитељ, старатељ подноси Установи, документа и то:
 • захтев за пријем детета (добија се у Установи);
 • извод из матичне књиге рођених за дете;
 • оверену фотокопију радне књижице за родитеље;
 • доказ о месту пребивалишта (фотокопија личне карте).

Лајковац,  23. јун 2009. године                              

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Зорица  Ранковић 

 

РегистрацијаАнкета

Да ли сте задовољни условима у вртићу?
 
Банер
Банер
Банер
Банер
No images

Врх стране